WME Show Low 5
Show Low, AZ

WME Show Low 5
1850 S. White Mountain Road
Show Low, AZ 85901
928-367-SHOW

SHOWTIMESPRINT

MEN IN BLACK: INTERNATIONAL

Sat, Jun 15
12:30 3:35 6:45 9:30
Sun, Jun 16
12:30 3:35 6:45 9:30
Mon, Jun 17
12:30 3:35 6:45 9:30
Tue, Jun 18
12:30 3:35 6:45 9:30
Wed, Jun 19
12:30 3:35 6:45 9:30
Thu, Jun 20
12:30 3:35 6:45 9:30

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD

Mon, Jul 1
10:00
Tue, Jul 2
10:00
Wed, Jul 3
10:00
Thu, Jul 4
10:00

DARK PHOENIX

Sat, Jun 15
12:25 3:30 6:35 9:30
Sun, Jun 16
12:25 3:30 6:35 9:30
Mon, Jun 17
12:25 3:30 6:35 9:30
Tue, Jun 18
12:25 3:30 6:35 9:30
Wed, Jun 19
12:25 3:30 6:35 9:30
Thu, Jun 20
12:25 3:30

THE SECRET LIFE OF PETS 2

Sat, Jun 15
12:35 3:40 6:25 9:25
Sun, Jun 16
12:35 3:40 6:25 9:25
Mon, Jun 17
12:35 3:40 6:25 9:25
Tue, Jun 18
12:35 3:40 6:25 9:25
Wed, Jun 19
12:35 3:40 6:25 9:25
Thu, Jun 20
12:35 3:40 6:25 9:25

GODZILLA: KING OF THE MONSTERS

Sat, Jun 15
12:20 3:25 6:30 9:35
Sun, Jun 16
12:20 3:25 6:30 9:35
Mon, Jun 17
12:20 3:25 6:30 9:35
Tue, Jun 18
12:20 3:25 6:30 9:35
Wed, Jun 19
12:20 3:25 6:30 9:35
Thu, Jun 20
12:20 3:25 6:30 9:35

ALADDIN

Sat, Jun 15
12:40 3:40 6:40 9:40
Sun, Jun 16
12:40 3:40 6:40 9:40
Mon, Jun 17
12:40 3:40 6:40 9:40
Tue, Jun 18
12:40 3:40 6:40 9:40
Wed, Jun 19
12:40 3:40 6:40 9:40
Thu, Jun 20
12:40 3:40 6:40 9:40

COMING ATTRACTIONS

DESPICABLE ME

Mon, Jun 17
10:00
Tue, Jun 18
10:00
Wed, Jun 19
10:00
Thu, Jun 20
10:00

TOY STORY 4

Thu, Jun 20
7:00 9:30
Fri, Jun 21
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Sat, Jun 22
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Sun, Jun 23
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Mon, Jun 24
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Tue, Jun 25
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Wed, Jun 26
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Thu, Jun 27
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30

DESPICABLE ME 2

Mon, Jun 24
10:00
Tue, Jun 25
10:00
Wed, Jun 26
10:00
Thu, Jun 27
10:00

THE SECRET LIFE OF PETS

Mon, Jul 8
10:00
Tue, Jul 9
10:00
Wed, Jul 10
10:00
Thu, Jul 11
10:00

SING

Mon, Jul 15
10:00
Tue, Jul 16
10:00
Wed, Jul 17
10:00
Thu, Jul 18
10:00

SHREK

Mon, Jul 22
10:00
Tue, Jul 23
10:00
Wed, Jul 24
10:00
Thu, Jul 25
10:00